ประกาศกรมศุลกากร 206
  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ประจำปี 2557
(รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. - 27 มี.ค. 2557)
 
  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ประจำปี 2556
 
  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งศุลการักษ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2556
 
  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งกะลาสี ตำแหน่งช่างเครื่องเรือ ตำแหน่งต้นกล ตำแหน่งนายท้ายเรือกลทะเล ตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำ และตำแหน่งนายเรือ ประจำปี 2556