ประกาศกรมศุลกากร 205
 
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
  สมัครสอบ ข้าราชการ
(กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558)
 
  สมัครสอบ พนักงานราชการ
(กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558)
 
  สมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว
(กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558)
 
  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ประจำปี 2557  
  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ประจำปี 2556
 
  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งศุลการักษ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2556
 
  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งกะลาสี ตำแหน่งช่างเครื่องเรือ ตำแหน่งต้นกล ตำแหน่งนายท้ายเรือกลทะเล ตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำ และตำแหน่งนายเรือ ประจำปี 2556  
 
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ อ่านคำแนะนำก่อนสมัครสอบ
       การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ
 
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านประกาศรับสมัครสอบ